top of page

Numedal Hus AS

v/ siv. ark Øystein Landsgård

Benytt arkitekten som holder til i området

Kontakt Numedal Hus AS, v/ siv. ark Øystein Landsgård- 915 22 915, eller oystein@vidda.no

Næringstun ved

Tempelnatten

Benytt arkitekten som holder til i området

Kontakt Numedal Hus AS, v/ siv. ark Øystein Landsgård- 915 22 915, eller oystein@numedalhus.no

Vi arbeider med et mangfoldig spekter av arbeidsoppgaver:

 • Prosjektering av fritidsboliger – nye, ombygging og tilbygg.

 • Prosjektering av boliger – nye, ombygging og tilbygg.

 • Andre bygg:

  • Helseinstitusjoner

  • Skolebygg

  • Barnehager

  • Idrettsbygg

  • Forretninger

  • Brannstasjon

Reguleringsplaner og andre arealplaner.

 • Programmering, prosjektbeskrivelser og prosjektledelse.

 • Anbudsutarbeidelse.  

 

 

Slik jobber vi:

Etter en henvendelse fra en kunde, ønske vi først å ha et møte med kunden og en befaring av tomt for nybygg eller av bygg som skal endres.

På et slikt møte/ befaring legger kunden fram sine tanker og ønsker for hva en vil ha.

Sammen med kunden diskuterer vi muligheter og problemstillinger  og får kartlagt omfanget av arbeidet/ prosjektet.

 

Kunden bør til et slikt møte/ befaring ha med kart og reguleringsbestemmelser for området, (vi kan også skaffe dette i etterkant).

Hvis kunden har tanker om hva en ønsker i form av egne skisser, bilder fra andre prosjekt, nedskrevne tanker, så er det en nyttig hjelp i den videre prosessen.

 

Etter møtet sender vi kunden en oppdragsbekreftelse med et estimat for tidsforbruk og kostnad.

Vi jobber i utgangspunktet ikke ut ifra en fast pris, men anslår tidsforbruk for arbeidet. Et slikt estimat er basert på prosjektets størrelse og vanskelighetsgrad og vår erfaring med tilsvarende prosjekter.

Tidsestimatet er relatert til ulike faser i prosjekteringsarbeidet.

 

Fase 1 – Skisseprosjekt. Dette er kanskje den viktigste fasen hvor ideer fremlegges og drøftes og hovedutforming av prosjektet fastlegges. Denne fasen kan bestå av flere forslag og justeringer.

 

Fase 2 – Forprosjekt. I denne fasen vil skisseprosjektet bli bearbeidet og tegninger klargjort for byggemelding. Vi tar hele prosessen i forhold til nabovarsling, utfylling av alle skjemaer og byggemelding som ansvarlig søker for prosjektet til kommunen, (hvis ikke annet avtales).

 

Fase 3 – Byggetegninger. I denne fasen lages nøyaktige arbeidstegninger hvor alt målsettes i detalj for utførelse. Skjema for vinduer og evt. dører inngår i denne fasen.

Om kunden ønsker det, kan vi lage et godt grunnlag for innhenting av anbud, (dette er nok mest aktuelt for større prosjekter). Vi sørger for bistand fra andre konsulenter der dette er nødvendig, (eks. kompliserte bygningskonstruksjoner, brannvurderinger, etc.).

 

Når en bygning er ferdig bygget, er det ansvarlig søker som sørger for innhenting av dokumentasjon for søknad om ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse.

 

Dette er den vanligste måten vi jobber på, men vi er åpne for nye innspill hvis kunden har andre tanker om samarbeidet.    

Fritidsbolig

Haugen, Eggedal - ny fritidsbolig

Interiør med parkett på gulv, vegger og himling.

Glass mellom oppholdsrom på hems og stue

Store vinduer henter en strålende utsikt inn i stua.

Hemsen gir et spennende oppholdsrom, glass mot stue.

Bad med grå flis og oppbevaringsnisjer i flisveggen.

bottom of page